Jak to všechno začalo
Přejít na menu

Jak to všechno začalo

Mám dvacetiletou praxi ve fyzioterapii. Po celou svou profesní kariéru se věnuji jediné věci, a to zdravým pohybovým návykům. Ať už jsem se věnovala lidem po zranění, s vrozenými tělesnými vadami, anebo nejmenším dětem. U nich mi šlo vždy hlavně o prevenci vzniku nezdravých pohybových stereotypů. Nás dospěláky totiž stojí přeučení třeba vadného držení těla nezměrné úsilí. A výsledek je nejistý. Ovšem děti se v předškolním věku mohou přirozeně a bez velkého úsilí naučit zdravému pohybu.
 

Jak to všechno začalo

Také patříte k těm, které pracujete s dětmi a denně přemýšlíte o tom, jak jim co nejvíce prospět? 

Více než 4 roky jsem na pozici učitelky v mateřské škole sledovala upadající pohybovou úroveň nejmenších dětí. Nebylo mi to jedno. A ani teď není. Rozhodla jsem se to změnit. A našla jsem si svou cestu, jak to udělat.

Otevírám řadu kurzů, ve kterých chci lidem podobně zapáleným, jako jsem já, poskytnout maximum informací o tom, jak nejmenším dětem zajistit zdravý pohybový rozvoj. V mých seminářích poprvé odhaluji konkrétní cviky a účinné triky, které propojují mé hluboké znalosti a zkušenosti z oboru fyzioterapie s dlouholetou praxí v mateřské škole.

Kolik své energie a času jste vy, ženy – učitelky, vychovatelky anebo matky ochotny vynaložit na to, abyste vykouzlily úsměv na dětské tváři? 

Vím, že toho máte už tak na svých bedrech více než dost, a proto jsem při tvorbě kurzů myslela i na vás. Abyste si na nich dobily baterky a učení se zdravým pohybovým návykům i následné předávání dětem pro vás bylo nejen jednoduché, ale také zábavné. 

Přesvědčím vás, že zařadit správně prováděnou pohybovou aktivitu do každodenní dětské hry je snadnější, než si myslíte. Konečně se zbavíte strachu, že špatně vedeným cvičením dětem ubližujete. A budete mít radost z radosti vašich předškoláků.

Pohyb je pro mne především o radosti

O dobrém pocitu, o chuti v něm pokračovat, o motivaci dále ho rozvíjet, o snaze trávit pohybem čas a o touze být ve společnosti stejně orientovaných lidí. Tohle všechno pro mne znamená pohyb. Je to trvalá a nedílná součást mého života. A v mých kurzech se pokusím své nadšení pro zdravý pohyb přenést i na vás, abyste tu svou radost z pohybu mohly sdílet se svými dětmi.

Těším se na setkání s vámi na některém z mých kurzů

Petra