Praktické informace o kurzech
Přejít na menu

Praktické informace o kurzech

Praktické informace o kurzech

Co můžete očekávat?

 • Jde o celodenní seminář s osobní účastí absolventů v rozsahu 8 vyučovacích hodin (45 minut/1 vyučovací hodina).
 • Seminář je rozdělen na dvě části - teoretickou a praktickou.
 • Teoretická část proběhne v prvních šedesáti minutách semináře a je zaměřena na seznámení spíše s obecnějšími základy daného tématu. Účastníci v této části aktivně necvičí.
 • V praktické části vás už pozveme k aktivnímu zapojení, protože půjde o ukázky a výuku jednotlivých cviků.
 • Na konci praktické části proběhne zhruba ve třiceti minutách opakování osvojeného tématu formou komentovaného testu.
 • Celý seminář včetně přestávek na občerstvení proběhne v celkovém čase max. 8 běžných hodin.

Co potřebujete s sebou?

 • Sportovní nebo volnočasový oděv včetně pohodlné obuvi. Zapojíte se do cvičení, tak ať se cítíte komfortně..
 • Vše ostatní dostanete.

Co si odnesete?

 • Především nové znalosti, ale také novou inspiraci.
 • Tištěný souhrn tématu pro připomenutí toho, co je předmětem našeho semináře.
 • Věříme, že si odnesete svěží zážitek i čerstvou mízu, ale i kontakty na podobně zapálené lidi.

Akreditace v rámci systému DVPP MŠMT

Moje vzdělávací programy jsou akreditovány v rámci akreditace vzdělávací instituce pod číslem jednacím MSMT- 39122/2019-1 ze dne 14.10.2019. Akreditace je udělena Mgr. Petře Nyklové, DiS., IČO 08372217 se sídlem U Párníků 636/7, 19600, Praha 9-Čakovice, na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník semináře obdrží osvědčení v souladu s udělenou akreditací v rámci DVPP MŠMT.